Έκθέσεις Ινστιτούτο Γκαίτε Αθηνών, Αθήνα 1969.

1/6