Έκθέσεις "Σύνολα 1970", Αίθουσα Τέχνης Αθηνών, Αθήνα 1970.

1/13