Έκθέσεις Galerie Denise René, Riva dei Giardini Pubblici, Βενετία 1997.

1/3