Έκθέσεις "Windows", Αίθουσα Τέχνης Καππάτος, Αθήνα 1998.

1/9