Έκθέσεις "Ninh Binh Παραλλαγές", Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης, Αθήνα 2011.

1/16