Έκθέσεις "Έργα για συγκεκριμένους χώρους", Πολιτιστικό κέντρο του ΜΙΕΤ(Βίλα Καπαντζή), Θεσσαλονίκη 2012.

1/41