Έκθέσεις «Windows: 1974-2013», Αίθουσα Τέχνης Καππάτος, Αθήνα 2013.

1/8