Έκθέσεις "Νέα έργα και έργα 1961-1965", Δημοτική Πινακοθήκη ΛΕΦΑ, Αθήνα 2015.

1/34