Έκθέσεις "Παραλλαγές 1954-2014", Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς, Αθήνα 2015.

1/60