Έκθέσεις > "Windows 1995-2016", Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Μύκονος 2016.

1/24