Έργα > Πρώιμα έργα

Grande chaumiere, 1953-54. Λάδι σε καμβά. 38x61 εκ.

Studio, 1953-55. Λάδι σε καμβά. 98x71 εκ.

Rose B, 1965-67. Λιθογραφία σε χαρτί. 55x75 εκ.

Grande chaumiere, 1953-54. Λάδι σε καμβά. 38x61 εκ.