Έργα > Έργα σε δημόσιους χώρους

Εργοστάσιο APKO, Θήβα, 1972. Καφετέρια. Στοιχεία από πολυστερίνη.