Έργα > Ninh Binh

Ninh Binh 1, 2009. Φωτογραφία. Διάφορες διαστάσεις.