Έργα > Ninh Binh

Ninh Binh 2, 2009. Φωτογραφία. Διάφορες διαστάσεις.