Έκθέσεις Ομαδικές Εκθέσεις (επιλογή).

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Μιχάλης Κατζουράκης, Γιάννης Μίχας, Άγγελος Σκούρτης, Αθήνα 1996.

"EUROTECH", Μιχάλης Κατζουράκης - Γιώργος Ζογγολόπουλος, Θεσσαλονίκη 1997.

"Φ.Ε.Κ+Τέχνη", Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα 2016.

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Μιχάλης Κατζουράκης, Γιάννης Μίχας, Άγγελος Σκούρτης, Αθήνα 1996.