Έκθέσεις Ομαδικές Εκθέσεις (επιλογή).

"EUROTECH", Μιχάλης Κατζουράκης - Γιώργος Ζογγολόπουλος, Θεσσαλονίκη 1997.