Έργα > Prints

Books, 1965-66. Λιθογραφία 58x86 εκ.