Έργα > Prints

Books B, 1965-66. Λιθογραφία. 58x86 εκ.